Hvem er WWF Verdensnaturfonden?


  • Verdens største og mest indflydelsesrige organisation, som ikke hører under staten. Sådan en organisation kaldes en NGO (non-governmental organization). Hos WWF Verdensnaturfonden arbejder vi for at bevare natur og miljø.
  • Kæmper for menneskers ret til et værdigt liv i et sundt miljø.
  • En dansk organisation, men WWF Verdensnaturfonden arbejder faktisk i hele 71 lande verden over. Du kan læse mere om vores internationale arbejde her!

Hvem er WWF
  • WWF arbejder ud fra, hvad der er bedst for naturen, og vi er således ikke styret af hverken politikeres, regeringens eller erhvervslivets interesser. Vi har en stærk folkelig opbakning, og mere end 5 mio. mennesker støtter WWF’s arbejde over hele verden.
  • WWF er i tæt samarbejde med de mennesker, som verden over lever af og med naturen, og vi forsøger konstant at påvirke den politiske og erhvervsmæssige dagsorden, så vi alle kan gøre en forskel for truede dyr og natur.
  • Fokuserer på konkrete resultater, og vi har hvert år ca. 1.200 projekter rundt om i hele verden, der skal beskytte miljøet og naturen.